Zamestnanci

Riaditeľ zariadenia: MUDr. Alena Kollárová

Lekári: MUDr. Alena Kollárová, MUDr. Katarína Nemesová, MUDr. Alena Okšová, MUDr. Dagmar Machová

Vedúca setra: Emília Rybarová

Sestra: Michaela Himpánová, Dáša Hlozáková, Bc. Simona Kocová, Lucia Kubalová, Jana Tomšíková

Praktická sestra: Karolína Juríková, Adriana Dzibelová

Opatrovateľka: Valéria Bartová, Ivana Bedžetiová, Beáta Ivaničová, Rozália Kurčová, Jana Valkárová, Anna Tvrdoňová, Dana Illésová, Veronika Árendášová, Katarína Dénesová

Sanitár: Vlasta Valentková

Sociálny pracovník: Bc. Ľubica Hrablíková

Asistent riaditeľa: Mgr. Martina Šmigurová, MBA

Ekonóm, mzdy a personalistika: TAMOZ, s.r.o.

Správca: Jozef Kratochvíl

Kuchár: Eva Hoľková, Eva Nováková

Upratovačka: Hana Burda, Kristína Muchová