Zamestnanci

Riaditeľ zariadenia: MUDr. Alena Kollárová

Lekári: MUDr. Alena Kollárová, MUDr. Katarína Nemesová, MUDr. Alena Okšová, MUDr. Dagmar Machová, MUDr. Konrád Blaha

Vedúca setra: Mgr. Ivona Bartová

Sestra: Michaela Himpánová, Dáša Hlozáková, Bc. Simona Kocová, Veronika Krümmerová, Lucia Kubalová, Emília Rybárová, Bc.Monika Kačáková

Zdravotnícky asistent: Edita Benková, Adriana Dzíbelová

Praktická sestra: Karolína Juríková

Opatrovateľka: Valéria Bartová, Ivana Bedžetiová, Eva Gordanová, Beáta Ivaničová, Rozália Kurčová, Jana Valkárová, Anna Tvrdoňová

Sanitár: Marta Tamášová, Vlasta Valentková

Rehabilitačný pracovník: Soňa Križanová

Sociálny pracovník: Bc. Ľubica Hrablíková

Administratívny pracovník, prevádzkár: Mgr. Martina Šmigurová, MBA

Ekonóm: Mária Čerešňová

Mzdy, personalistika: Drahomíra Repáňová

Správca: Jozef Kratochvíl

Kuchár: Eva Hoľková, Zita Farkasová

Upratovačka: Veronika Kovačiková, Marianna Budišová