FORMULÁR K PRIJATIU

Výber pobytu

Informovaný súhlas žiadateľa o pobyt v hospici – zdravotníckom zariadení. Žiadam o prijatie do Hospicu v Palárikove. Potvrdzujem svojím podpisom, že som sa rozhodol pre hospicovú starostlivosť dobrovoľne, po dôkladnom zvážení a riadnom poučení. Som si vedomý toho, že prioritou liečby v hospici je kvalita života, nie jeho predlžovanie alebo záchrana za každú cenu. Súhlasím s tým, že v hospici mi nebudú aplikované liečebné zákroky a postupy, ktoré nemôžu zlepšiť kvalitu života.

6 + 9 =