PRED PRIJATÍM

Pre koho je hospic určený?

Pre pacientov s pokročilým nevyliečiteľným ochorením, ktorí sa pre závažnosť svojich príznakov nemôžu liečiť doma.

Najčastejšie sa jedná o postupujúce nádorové ochorenie.

Prioritou liečby  hospici je kvalita života, nie jeho predlžovanie alebo záchrana za každú cenu.

Čo je základom prijatia?

Základom prijatia je ochorenie, ktoré je indikované na hospicovú starostlivosť.

Obráťte sa preto na svojho ošetrujúceho lekára.

O vhodnosti indikácie prijatia do hospicu sa môžete poradiť na tel.č.: 0911 105 917.

Vyplňte prosím online formulár alebo si ho stiahnite a doručte do hospicu osobne, poštou alebo e-mailom hospicpalarikovo@gmail.com.

Ubytovanie pacientov

Ubytovanie poskytujeme na jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe. Izba je vybavená polohovateľnou posteľou, komodou a TV. V celom hospici je klimatizácia.

Poplatok

Poplatok za jeden deň pobytu v hospici je 18 eur.

Návštevy

Návštevy sú komplikované aktuálnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID 19 a sú plánované individuálne, podľa dohovoru s príbuznými.

Je potrebné si vziať so sebou

  • Občiansky preukaz
  • Preukaz zdravotnej poisťovne
  • Lekárske správy
  • Lieky, ktoré v súčasnej dobe užívate
  • Pomôcky, ktoré používate – naslúchací aparát, okuliare, barle, palicu, vozík
  • Domácu obuv
  • Toaletné potreby