MATERIÁLNA PODPORA

Materiálna podpora

Finančne zabezpečiť bežnú dennú starostlivosť o pacientov v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického) je náročné. Nebyť štedrosti darcov, hospic by s platbami od zdravotných poisťovní neprežil.

Z času na čas má hospic i mimoriadne výdavky, na ktorých obstaranie musí pozháňať finančné prostriedky alebo darcu, ktorý môže formou materiálnej pomoci hospicu pomôcť zabezpečiť to, čo hospic k poskytovaniu kvalitnej starostlivosti potrebuje.

 

Nižšie uvádzame niečo z takýchto potrieb hospicu:

Jednorazové plienky, podložky pod chorých

Jednorazové plienky a podložky pod chorých sú našim denným pomocníkom pri starostlivosti o našich pacientov v konečnom štádiu ochorenia. Prebalenie pacientov vždy, keď treba, je nielen účinná prevencia vytvárania dekubitov (otvorených rán), ale je jedným zo spôsobov ako rešpektovať pacientovu dôstojnosť – a o to sa v maximálnej možnej miere v našom hospici snažíme.

V mnohých rodinách nevedia, kde by mohli dať jednorazové plienky, ktoré im pozostávali. Náš hospic s veľkou vďakou takýto dar vo forme jednorazových plienok, podložiek (nezávisle na značke, výrobcovi) a pod. od Vás príjme.

Kancelársky papier vo formáte A4

Hospic využíva kancelársky papier na tlač zdravotnej dokumentácie pacientov.

Mesačne vytlačíme (čiernou, nie farebne) cca:
* formát A4: 2000 listov papiera.
Tlačíme nevyhnutnú dokumentáciu (lekársku zvlášť, ošetrovateľskú zvlášť), okrem toho rôznu agendu spojenú s hospicovou starostlivosťou.

Aj kancelársky papier je pre nás nevyhnutným nástrojom v poskytovaní starostlivosti našim pacientom v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického).

Kontaktujte nás na e-maili veduca.sestra.hospic@gmail.com