DOBROVOĽNÍCI

„ Tým, ktorí sa dali získať dobrovoľne, môžeme dôverovať, ale nikdy tým, ktorí boli donútení mocou alebo klamstvom získaní.“

                                                                               Jan Amos Komenský

 

Dobrovoľníctvo je neplatená aktivita vykonávaná na základe slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia v prospech iných ľudí, spoločnosti, či životného prostredia.

Dobrovoľník je ten, kto bez nároku na finančnú odmenu ponúka svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a čas organizácii podľa svojho výberu za vopred dohodnutých podmienok.

Ako dobrovoľník môžu pracovať ľudia, ktorí sú zamestnaní, nezamestnaní, prípadne dôchodcovia.

Dobrovoľník v hospici je súčasťou hospicového tímu, ktorý sa snaží, aby každý zomierajúci trpel čo najmenej, aby v ťažkých chvíľach nebol sám. Dobrovoľník môže robiť spoločnosť chorému čítaním, rozhovormi, modlitbou, organizovať rôzne kultúrne akcie, drobné nákupy pre pacientov, pomôcť pri starostlivosti o záhradu a dvor, rôzne opravárske práce a veľa iného podľa svojich možností a schopností.

Formulár

Môžem pomôcť:

Potvrdzujem, že pred odoslaním tohto formuláru som sa riadne oboznámil s informáciami k spracúvaniu mojich osobných údajov Prevádzkovateľom – Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., Palárikovo v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov